Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO staat bij Selecta voor innovatie en duurzame relaties, waarbij we investeren in vooruitgang voor alle betrokkenen.

Duurzaamheid in de wereld

Koffie is na olie het meest verhandelde product op de wereldmarkt. Ieder jaar wordt wereldwijd 7 miljoen ton koffie geproduceerd en is het inkomen van 100 miljoen mensen afhankelijk van koffie. Om te zorgen dat de koffieboeren een goede prijs krijgen voor hun producten en de impact op de natuur en het milieu wordt  geminimaliseerd, zijn er keurmerken opgericht. Deze keurmerken zijn wereldwijk erkend. De belangrijkste keurmerken zijn;  Fairtrade Max Havelaar, EKO-keurmerk, UTZ en RFA (Rainforest Alliance).

Wat betekent duurzaamheid voor ons?

Duurzaamheid is een continu onderwerp op onze strategische agenda. De 4 grootste pijlers binnen Selecta’s duurzaamheidsbeleid zijn:

  • Respecteer het milieu: We streven ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen, ons afval efficiënt te verwerken en ons ecologisch productaanbod te vergroten.
  • Ondersteuning van onze gemeenschap: We ondersteunen gemeenschapsinitiatieven, zowel lokaal als wereldwijd. Ook ondersteunen we activiteiten van onze leveranciers.
  • Het aanbieden van een ruime keuze aan kwaliteitsproducten: We zijn gericht op het aanbieden van een ruime keuze aan kwaliteitsproducten, waaronder gezonde en gecertificeerde alternatieven.
  • Een veilige en plezierige werkplek:We werken met toewijding aan de gezondheid en veiligheid van onze werknemers. Een bedrijf waar onze werknemers graag voor werken.

Wij geven dus aandacht aan milieuaspecten als CO2-uitstoot, levensduur en energieverbruik van automaten en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door efficiënte dienstverlening. Echter, duurzaamheid is meer dan alleen MVO. Het staat bij Selecta ook voor innovatie en duurzame relaties, waarbij we investeren in vooruitgang voor alle betrokkenen.

Fira

Selecta is zeer actief met het beleid met betrekking tot duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Doordat we de afgelopen jaren actief hebben geïnvesteerd in duurzaamheid en MVO heeft dit zich geuit in het rapport “Goud” dat de organisatie FIRA uitgeeft. Om onze duurzaamheidinitiatieven meetbaar en inzichtelijk te maken, hebben wij onze activiteiten op het gebied van MVO gepubliceerd in het FIRA Platform.

Het FIRA Platform is een transparant platform waar bedrijven hun duurzaamheidstrategie ontwikkelen en direct alle resultaten én toekomstplannen zichtbaar maken. Het platform sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hiermee bouwt Selecta aan een duurzame bedrijfsvoering. Al onze duurzaamheidinformatie is geverifieerd door FIRA en maakt de informatie betrouwbaar. Elk jaar vindt een hertoetsing plaats en natuurlijk werkt Selecta haar prestaties elk jaar bij. Het FIRA Statement en het volledige FIRA CSR Report zijn te vinden in het FIRA Platform (www.fira.nl).

Certificeringen

De gecertificeerde producten van Selecta dragen één of meerdere van onderstaande keurmerken:

  • Fairtrade

Het Fairtrade keurmerk geeft de boeren een gegarandeerde minimumprijs voor hun producten en ontwikkelpremies. Boeren moeten zich hiervoor verenigen in coöperaties en werknemers in werknemerscomités.  De boerenorganisaties kunnen een vooruitbetaling krijgen, om direct na de oogst de medewerkers te kunnen betalen. Fairtrade zet zich in voor langdurige handelsrelaties en stelt ook milieueisen. Zo moeten boeren voldoen aan de nationale en internationale milieuregelgeving.

  • BIO-keurmerk

Het Europese keurmerk voor biologisch geeft de garantie dat een product biologisch is. Ieder EU-land heeft een organisatie die controleert of producten biologisch worden geteeld en geproduceerd. In Nederland is dit Skal. Producten met het EKO-keurmerk zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest.

  • UTZ Certified

UTZ is een keurmerk op koffie, thee en cacao. UTZ gecertificeerde producten dragen bij aan betere socio-economische omstandigheden voor boeren, door ze te leren over en investeren in betere landbouwmethodes. UTZ stelt ook milieueisen, zoals het voorkomen van ontbossing en een effectief afvalbeleid.

  • Rainforest Alliance(RFA)

Het Rainforest Alliance keurmerk staat voor het natuurbehoud en betere sociale omstandigheden in landbouw, bosbouw en toerisme. Een product wordt alleen RFA gecertificeerd wanneer minimaal 90% van de ingrediënten gecertificeerd zijn.

Begin 2018 is Rainforest Alliance gefuseerd met UTZ.