Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen hebben we hoog in het vaandel staan bij Selecta. Niet voor niets hebben we het opgenomen in onze kernwaarden. Wij streven er naar een duurzame koffie- en theemarkt.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Binnen de koffie- en theemarkt spelen een aantal enorme uitdagingen op het gebied van people (sociaal), planet (milieu) en profit (economisch). Reden te meer voor spelers in de koffie- en theeketen om deze markten duurzamer te maken. Daarom hebben we bij Selecta bewust gekozen om duurzaam ondernemen op te nemen in ons DNA. Naast 'meesterschap', 'bezieling' en 'sensationeel' is 'duurzaam ondernemen' één van onze vier kernwaarden. Dit hebben we onderverdeeld in de pijlers: milieu, maatschappij en producten. Duurzaamheid is een continu onderwerp op onze strategische agenda. Met ons MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) geven we uitgebreid aandacht aan milieuaspecten als CO2-uitstoot, levensduur en energieverbruik van automaten en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door efficiënte dienstverlening. Echter, duurzaamheid is meer dan alleen MVO. Het staat bij Selecta ook voor innovatie en duurzame relaties, waarbij we investeren in vooruitgang voor alle betrokkenen.

Fira platform

FIRA

Selecta is zeer actief met het beleid dat het voert met betrekking tot duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Doordat we de afgelopen jaren actief hebben geïnvesteerd in duurzaamheid en MVO heeft dit zich geuit in het rapport Goud dat de organisatie FIRA uitgeeft. Om onze duurzaamheidsinitiatieven meetbaar en inzichtelijk te maken, hebben wij onze activiteiten op het gebied van MVO gepubliceerd in het FIRA Platform. 

Het FIRA Platform is een transparant platform waar bedrijven hun duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en direct alle resultaten én toekomstplannen zichtbaar maken. Het platform sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Centraal in de aanpak staan de MVO-principes en de kernthema's zoals benoemd in ISO-26000. Hiermee bouwt Selecta aan een duurzame bedrijfsvoering. Al onze duurzaamheidsinformatie is geverifieerd door FIRA. Daardoor is de informatie betrouwbaar. Elk jaar vindt een hertoetsing plaats en natuurlijk werkt Selecta haar prestaties elk jaar bij. Het FIRA Statement en het volledige FIRA CSR Report zijn te vinden in het FIRA Platform (www.fira.nl).

Milieu

Vandaag de dag zijn operationele processen die bijdragen aan een beter milieu van groot belang. Ook binnen Selecta is dit een onderwerp dat op de strategische agenda van het duurzame beleid staat. De volgende duurzame initiatieven hebben dan ook een belangrijke positie binnen de organisatie.

Recycling

Op ons kantoor in Waardenburg scheiden we zo veel mogelijk afval zodat dit eenvoudiger gerecycled kan worden. Buiten deze 'standaard' afvalscheiding wordt hier ook rekening mee gehouden met het assortiment van ons automaten park. De automaten die wij aanbieden worden samengesteld uit materialen die geschikt zijn voor hergebruik dan wel recycling. Wanneer een automaat retour komt, wordt gekeken welke onderdelen gerefurbished en hergebruikt kunnen worden. Op het overige materiaal dan niet hergebruikt kan worden wordt ook weer afvalscheiding toegepast. 

Rietsuikerbeker

Om de meest duurzame oplossing te kunnen bieden, hebben wij op basis van recente studies gekozen voor de rietsuikercup. De nieuwe generatie van de composteerbare koffiebeker is gemaakt van suikerrietpapier (restafval). Voorheen werden de bekers gemaakt van FSC-papier. De grondstof suikerriet en de coating aan de binnenzijde zijn hernieuwbaar en 100% composteerbaar. Voor deze kwalitatief goede beker zijn dus geen nieuwe grondstoffen nodig. 

Van koffiedik tot oesterzwam

Een bijzonder duurzaam initiatief; de resten van koffie gebruiken voor het kweken van paddenstoelen. Selecta verzamelt bij meerdere opdrachtgevers dagelijks het koffiedik en transporteert dat met retourvrachten van de leveranciers naar verzamelpunten. Daar wordt het koffiedik opgehaald door de kweker. Vervolgens wordt het koffiedik gebruikt als voedingsbodem voor het kweken van oesterzwammen. De volgroeide oesterzwammen worden verwerkt in bitterballen die weer gebruikt worden bij deze opdrachtgevers. Dit initiatief is een mooi voorbeeld van een afvalproduct dat een nieuw leven krijgt. 

Van koffiedik naar biobrandstof

Omdat niet al het koffiedik geschikt is voor het kweken van paddenstoelen, hebben we ook naar andere duurzame alternatieven gezocht. Daarom heeft Selecta sinds kort een partnership gesloten waarin het koffiedik dat overblijft na het koffiezetten wordt verwerkt tot biobrandstof. Het koffiedik wordt efficiënt ingezameld en vervolgens omgezet in 100% natuurlijke, brandbare bio-pellets. Deze kunnen gebruikt worden in plaats van fossiele brandstoffen zoals gas. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van bedrijfsruimten of (zwembad)water. Met iedere 1 kilo koffiedik die wordt verwerkt, bespaart het 775 gram CO2 ten opzichte van verwerking met restafval. Naast biobrandstof worden van het ingedroogde koffiedik ook producten zoals bioplastic en grondverbeteraars gemaakt. Op deze manier is er geen afval verspilling en dragen we bij aan een circulaire economie.

Satino black

We hebben een overeenkomst gesloten met een afvalverwerker en producent van toiletpapier om het papierafval te verwerken tot toiletpapier. Deze samenwerking is onderschreven met een kringloopcertificaat. Dit wordt op de volgende manier gewaarborgd: het gebruikte kantoorpapier van Selecta wordt ingezameld, in een papiervernietiger gedaan, geleverd aan de producent en tot slot verwerkt de producent het tot toiletpapier. Hierdoor ontstaat een lokale kringloop sluiting. Tevens zorgt dit voor een besparing van energie, water en CO2. Selecta gebruikt dit duurzame hygiënepapier binnen eigen organisatie en heeft het ook in het assortiment opgenomen om te leveren aan klanten.

Selecta is voortdurend bezig haar CO2 uitstoot te reduceren om bij de te dragen aan een gezonder milieu. Een voorbeeld hiervan is dat binnen de gehele Selecta Group hard gewerkt wordt om routes te optimaliseren. Door deze doorlopende investering kunnen onze Service Operators en Service Monteurs op een efficiënte en ecologische manier via een geautomatiseerd routeplanning systeem naar onze klanten rijden. Hierdoor kunnen klanten snel en onbeperkt blijven genieten van hun favoriete kop koffie. 

Elektrische voertuigen

Op het gebied van vervoer maken we op enkele locaties gebruik van elektrokarren ter vervanging van de traditionele bedrijfswagens. Een mooi voorbeeld waar deze elektrische voertuigen worden ingezet is rondom de gebouwen van de Universiteit Utrecht op de Uithof en de binnenstad van Utrecht. Doordat de Universiteit verschillende gebouwen heeft die op afzienbare afstand van elkaar liggen, wordt er dagelijks een aanzienlijke hoeveelheid kilometers gereden. Door het gebruik van deze elektrische voertuigen zorgen we ervoor dat het milieu minder belast wordt.

CO2 compensatie koffie

Selecta wil op termijn CO2 neutraal worden, ook betreft de productie van koffie. Daarom is besloten om voor alle nieuwe business per verkochte kilo koffie een bepaald aantal kilo CO2 te laten compenseren. De hoeveelheid CO2 die wordt gecompenseerd is tot stand gekomen doordat we een onafhankelijk partij deze footprint hebben laten berekenen. Dit kengetal is berekent door de footprint van Selecta te combineren met de footprint voor koffie.

Maatschappij

Selecta steunt meerdere maatschappelijke initiatieven binnen de keten zowel lokaal als internationaal. 

miofino Coffee Fund

Selecta Nordic is in 2014 gestart met het opzetten van het miofino Coffee Fund. Selecta Nederland is sinds 2015 ook deelnemer van dit initiatief. De doelstelling is dat uiteindelijk meerdere landen mee doen aan dit programma. Het miofino Coffee Fund ondersteunt koffieboeren met het produceren van groene koffiebonen zodat er betere levensomstandigheden ontstaan. Het fonds verbeterd onderwijs, gezondheidszorg, watervoorzieningen en elektriciteitsvoorzieningen in Rwanda (Afrika). Tevens zorgt het fonds er ook voor dat oude koffiestruiken worden vernieuwd, koffieplantages worden geconsolideerd en er voldoende geschikte landbouw middelen beschikbaar zijn. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de productie kwaliteit en kwantiteit stijgt met meer dan 50% ten opzichte van de huidige situatie. Dit wordt bewerkstelligd doordat voor elke kilo verkochte miofino koffie, 1 Kroon wordt bijgedragen aan het fonds.

Social Return

Social Return of Social Return on Investment (SROI) betekent letterlijk: iets teruggeven aan de samenleving. Social Return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld. Wat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben. Echter kan het iedereen betreffen, afhankelijk van de situatie waarin deze mensen zich verkeren. Ook Selecta heeft positieve ervaringen met projecten op het gebied van Social Return. Onze organisatie heeft regelmatig medewerkers aangenomen welke onder de 'Social Return doelgroep' vallen en tot op heden hebben zij een goede indruk gemaakt. Naast Social Return nemen wij ook deel aan een aantal andere maatschappelijke initiatieven. Selecta is partner van de Normaalste Zaak. De Normaalste Zaak staat voor: ''Mensen naar vermogen deel laten nemen aan de arbeidsmarkt.'' Daarnaast worden alle onderhoudssets voor onze automaten samengesteld en verpakt door een sociale werkvoorziening organisatie.

Villa Pardoes

Villa Pardoes is een vakantieverblijf bij de Efteling in Kaatsheuvel. Villa Pardoes biedt een onvergetelijke gratis vakantie voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, opa's en oma's die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten. Selecta ondersteunt deze stichting door de verbindende factor tussen de gezinsleden verder te versterken. Koffie zorgt voor verbinding tussen mensen en om deze reden stellen wij onze Ferrara koffiemachines met bijbehorende ingrediënten beschikbaar aan Villa Pardoes. 

Stichting Jarige Job

Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een verjaardag. Jarige Job geeft geen geld, maar een complete verjaardagsbox aan de ouders zodat zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag kunnen maken. De kinderen hebben geen idee van het bestaan van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag weer een echt gezinsfeest! Ook hier ondersteunt Selecta deze stichting door het beschikbaar stellen van een Ferrara koffiemachine met de daarbij horende ingrediënten. 

Producten

We lopen voorop op het gebied van gezonde producten en ons aanbod aan duurzaam gecertificeerde producten. 

Gecertificeerde producten

Selecta heeft de ambitie om duurzaamheid te implementeren in het assortiment. Dit resulteert in dat steeds meer van onze koffiemelanges zijn voorzien van een certificering. Daarnaast nemen we steeds meer andere productcategorieën, zoals condimenten, snacks en fris, op in ons assortiment die voldoen aan de normen van een duurzaamheidscertificaat. Een extra bijzonder koffieconcept dat we aanbieden is in samenwerking met onze partner Peeze. Deze koffie is namelijk niet alleen Fairtrade en biologisch, maar ook klimaatneutraal. 

Allergenen informatie

De consument moet over voldoende informatie beschikken om een bewuste keuze te kunnen maken. Selecta helpt hierbij door de voedingswaarden en allergenen informatie te verstrekken voor alle product categorieën. Zo kunt u bij onze nieuwste generatie aan koffiemachines deze informatie gemakkelijk opvragen via het touchscreen van de machine. Daarnaast kunnen we u altijd moeiteloos voorzien van deze informatie via onze website, webshop of ons Customer Care Center.

Gezonde alternatieven

Tegenwoordig speelt gezondere voeding een grote rol in de maatschappij. Selecta speelt effectief in door samen met leveranciers en partners te bestuderen welke producten aangeboden kunnen worden welke bijdragen aan een gezonde levensstijl. Om de keuze voor fris- en snackautomaten te vergemakkelijken hebben we de Colorimeter ontwikkeld. De Colorimeter is een visueel systeem dat iedereen in één oogopslag duidelijk maakt of een product caloriearm of juist calorierijk is. Door middel van een simpele kleurcodering worden frisdranken en snacks onderverdeeld in drie kleurgroepen: groen, oranje en rood. 

  • Groene kleurcode: minder dan 150 Kcal
  • Oranje kleurcode: tussen de 150 en 250 Kcal
  • Rode kleurcode: Meer dan 250 Kcal

Op de automaat staat duidelijk vermeld wat de verschillende kleuren betekenen. In de automaat hebben alle producten een kleurcode toegekend gekregen. Op deze manier kan iedere gebruiker snel en gemakkelijk zien of dat er een bewuste keuze wordt gemaakt.

Download ons MVO-rapport