Ketensamenwerking binnen Facilitair+ draagt bij aan medewerkerstevredenheid

Als aanvulling op de facilitaire dienstverlening startte Provincie Groningen in 2017 Facilitair+, een intensievere samenwerking tussen Provincie Groningen en de leveranciers Vitam, CSU, G4S, Kropman en Selecta. Een volgende stap in de facilitaire dienstverlening, waarbij meer verbondenheid met de Provincie Groningen wordt gecreëerd en de samenhang tussen de facilitaire partners geoptimaliseerd.

Binnen Facilitair+ is de tevredenheid van medewerkers erg belangrijk. In het voorjaar van 2019 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hieraan namen 38 van de 46 medewerkers van de partners van Facilitair+ deel (respons 83%). Een mooie afvaardiging dus!

De medewerkers is gevraagd naar de mate van tevredenheid op de thema’s ‘samenwerking’, ‘feedback geven’, ‘elkaar helpen’ en ‘onderlinge belangstelling tonen’. De algemene conclusie is dat medewerkers het leuk vinden om te werken bij Provincie Groningen. Er is een hoge tevredenheid op de onderdelen ‘sfeer’, ‘afwisselende werkzaamheden’ en ‘fijne collega’s’.

Bijna 90% van de medewerkers geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de onderlinge samenwerking binnen Facilitair+. Dit is voor alle partners een mooie bevestiging dat, mede door de unieke ketensamenwerking, waarde toegevoegd wordt aan het realiseren van de doelen van Provincie Groningen.

Uit het onderzoek kwamen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Bijvoorbeeld ‘betere communicatie’ en ‘het verhogen van het wij-gevoel’. Facilitair+ gaat actief met deze punten aan de slag. Immers, samenwerking blijft altijd aandacht behoeven!

facilitair-